Rally Hungary 2019

Rally Hungary 2019


08. 11. 2019 - 10. 11. 2019

Vogel Adrienn
38
Adrienn Vogel
Ivett Notheisz
HUN
HUN
Rally Café Racing Kft.
Ford Fiesta R2T
RC4
HUN
HUN
Notheisz Ivett
SS
After SS
SS SS name Length [km] Time Order in SS Diff. leader
(s/km)
Aver. speed Order after SS Total time Diff. leader Penalty
1 SSS Rabócsiring 2.4 00:02:19.9 36. 00:00:26.8
11.17
61.76 36. 00:02:19.9 00:00:26.8
2 Újhuta - Nyíri 1 19.95 00:16:14.3 32. 00:04:31.8
13.62
73.71 32. 00:18:34.2 00:04:58.6
3 Füzér - Abaújvári elágazás 1 23.43 00:17:59.9 32. 00:04:26.6
11.38
78.11 32. 00:36:34.1 00:09:24.4
4 Mád - Disznókő 1 10.19 00:09:00.9 29. 00:02:35.6
15.27
67.82 31. 00:45:35.0 00:12:00.0
5 Újhuta - Nyíri 2 19.95 00:16:16.0 25. 00:04:12.2
12.64
73.59 30. 01:01:51.0 00:15:52.0
6 Füzér - Abaújvári elágazás 2 23.43 00:19:24.0 23. 00:05:23.1
13.79
72.46 26. 01:21:15.0 00:21:15.1
7 Mád - Disznókő 2 10.19 00:09:24.5 20. 00:02:45.0
16.19
64.98 25. 01:30:39.5 00:24:00.1
8 Óhuta - Fony 1 10.6 00:07:22.5 26. 00:01:46.2
10.02
86.24 21. 01:38:02.0 00:25:35.1
9 Telkibánya - Újhuta 1 27.48 00:26:01.9 23. 00:07:35.8
16.59
63.34 19. 02:04:03.9 00:33:03.0
10 Disznókő - Mád 1 10.02 00:09:38.1 23. 00:02:48.3
16.80
62.40 19. 02:13:42.0 00:35:51.3
11 SSS Nyíregyháza 1 5.78 00:06:26.4 20. 00:01:10.1
12.13
53.85 18. 02:20:08.4 00:37:01.4
12 Óhuta - Fony 2 10.6 00:07:50.6 21. 00:02:02.7
11.58
81.09 18. 02:27:59.0 00:38:51.7
13 Telkibánya - Újhuta 2 27.48 00:30:39.8 21. 00:11:21.7
24.81
53.77 19. 02:58:38.8 00:47:10.8
Information
Date and time SS Information
No information available.Rally Hungary 2019: Vogel Adrienn - Notheisz Ivett
RALLY-BEZPECNE.CZ