EKO Acropolis Rally 2018

EKO Acropolis Rally 2018


31. 05. 2018 - 03. 06. 2018

Vassilakis Georgios
34
Georgios Vassilakis
Epaminondas Karanikolas
GRC
GRC
Vassilakis Georgios
Ford Fiesta R5
RC2
GRC
GRC
Karanikolas Epaminondas
SS
After SS
SS SS name Length [km] Time Order in SS Diff. leader
(s/km)
Aver. speed Order after SS Total time Diff. leader Penalty
1 SSS Hippodrome 2.6 00:02:17.5 23. 00:00:15.4
5.92
68.07 23. 00:02:17.5 00:00:15.4
2 Thiva 30.53 00:28:11.6 28. 00:06:36.2
12.98
64.97 28. 00:30:29.1 00:06:38.8
3 EKO New Amfissa 1 14.28 00:12:34.3 29. 00:02:59.0
12.54
68.15 29. 00:43:03.4 00:09:37.8
4 Drossohori 1 25.1 00:35:59.8 28. 00:13:54.7
33.25
41.84 29. 01:19:03.2 00:22:38.7
5 Paleohori-Mendenitsa 1 22.5 00:20:01.5 21. 00:03:53.5
10.38
67.42 28. 01:39:04.7 00:26:32.2
6 EKO New Amfissa 2 14.28 00:10:08.2 21. 00:00:31.1
2.18
84.52 26. 01:53:32.9 00:31:15.7 00:04:20.0
7 Drossohori 2 25.1 00:26:45.0 22. 00:05:09.3
12.32
56.30 24. 02:20:17.9 00:36:19.3 00:04:20.0
8 Paleohori-Mendenitsa 2 22.5 00:19:24.9 16. 00:03:24.3
9.08
69.53 23. 02:39:42.8 00:39:43.6 00:04:20.0
9 EKO Grameni 1 21.97 00:21:09.1 25. 00:03:48.4
10.40
62.32 24. 03:01:01.9 00:42:56.7 00:04:30.0
10 Divri 1 18.53 00:16:23.2 25. 00:03:29.1
11.28
67.85 25. 03:17:25.1 00:46:02.3 00:04:30.0
11 EKO Grameni 2 21.97 00:21:22.1 23. 00:04:27.0
12.15
61.69 24. 03:39:27.2 00:50:23.8 00:05:10.0
Information
Date and time SS Information
03.06.2018 16:06 11 retired (34 - Vassilakis Georgios / Karanikolas Epaminondas): retired after SS 11
Penalty
SS 11
TC 11
00:00:40.0 Late in TC
SS 9
TC 9
00:00:10.0 Jump start
SS 6
TC 5A
00:04:20.0 Late in TCEKO Acropolis Rally 2018: Vassilakis Georgios - Karanikolas Epaminondas
RALLY-BEZPECNE.CZ